Cum se desfășoară medierea

Cine și cum inițiază medierea

Medierea poate fi solicitată sau inițiată de către una din părți sau de ambele părți implicate într-un conflict, prin contactarea mediatorului.

Medierea poate fi solicitată înaintea începerii unui proces sau în cursul soluționării litigiului de către instanțele judecătorești, în orice fază a procesului.

Mediatorul informează cu privire la mediere părțile aflate în conflict, inclusiv pe cei ce le însoțesc: sfătuitori, avocați, rude, reprezentanți etc. Dacă părțile hotărăsc soluționarea conflictului prin mediere, se semnează contractul de mediere și angajamentul de confidențialitate.

În continuare, prin documente, discuții, relatări și explicații, fiecare din părți, separat sau împreună, furnizează mediatorului informații cu privire la conflict. La o dată stabilită de părți, are loc ședința de mediere în care fiecare din părți își susține punctul de vedere și colaborează cu cealaltă parte sub îndrumarea și cu ajutorul mediatorului pentru a găsi soluția optimă și pentru a soluționa definitiv conflictul.

La ședința de mediere este permisă doar prezența părților și a persoanelor agreate de acestea.

Ședința de mediere se poate desfășura pe parcursul mai multor ore sau zile, în funcție de complexitatea conflictului sau disponibilitatea părților.

La finalul medierii părtile pot, fie să găsească cea mai bună soluție care să satisfacă optim interesele lor, caz în care mediatorul va trece la întocmirea acordului de mediere, fie să decidă că mai au nevoie de timp de gândire, fie să aleagă o alta modalitate de soluționare a conflictului.

Acordul de mediere se poate prezenta instanței de judecată pentru a cere să se dea o hotărâre care să consfințească înțelegerea. În cazul în care s-a încheiat un acord de mediere care privește un litigiu aflat pe rol la instanțele judecătorești, odată cu prezentarea acordului de mediere, părțile pot solicita restituirea taxei de timbru judiciară plătită, cu excepția situațiilor în care acordul de mediere vizează transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, al altor drepturi reale, partaje și cauze succesorale.

Informațiile comunicate mediatorului de către părțile mediate sunt informații confidențiale, mediatorul fiind obligat să respecte caracterul lor confidențial, nedezvăluind nimic din ceea ce i-a fost comunicat. Mediatorul este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor furnizate de o parte mediată chiar și față de cealaltă parte mediată, în cazurile în care partea care i-a încredințat această informație nu dorește ca cealaltă parte mediată să-l afle.

Sunt obligați la respectarea confidențialității și celelalte persoane participante la mediere, cum ar fi avocații părților de exemplu, caz în care și aceștia vor semna angajamentul de confidențialitate.

Pregătirea părților pentru mediere - sfaturi practice

Pentru a facilita găsirea unei soluții este de dorit să vă concentrați asupra sursei, asupra cauzelor care au generat conflictul, pe de o parte, și asupra nevoilor concrete pe care le aveți, pe de altă parte. Este de dorit să evitați violența verbală, deoarece o persoană jignită de afirmația sau afirmațiile unei alte persoane are tendința reflexă de a-i răspunde acestuia într-un mod similar, provocând astfel escaladarea conflictului și nicidecum soluționarea acestuia.

Răspunsurile la întrebările de mai jos vă vor ajuta să obțineți o perspectivă personală cât se poate de complexă asupra situației conflictuale în care vă aflați, cât și asupra scopului pentru care acceptați să participați la mediere.