Avantajele medierii

Rapiditate - nefiind o procedură afectată de formalism, termene, concentrându-se pe găsirea unei soluții acceptate de părțile aflate în conflict, medierea este mai rapidă decât modul tradițional de rezolvare a conflictelor prin instanțele de judecată.

Părțile au libertate în stabilirea datei și orei la care are loc ședința de mediere în funcție de agenda lor personală. În instanță, termenele de judecată sunt impuse fără a se ține seama de programul părților.

Durabilitatea soluțiilor - soluțiile fiind generate de părțile aflate în conflict, ca atare acceptate de aceștia, de regulă, sunt puse în aplicare de bună voie și reprezintă rezolvarea definitivă a conflictului. Părțile se pot înfățișa la instanța judecătorească pentru a cere să se dea o hotărâre care să consfințească întelegerea lor.

Părțile, de comun acord, pot alege mediatorul la care să apeleze, facilitate care nu există în fața instanțelor de judecată. Alegerea mediatorului de către părți mărește încrederea acestora în obținerea rezultatului dorit.

Confidențialitatea - medierea nefiind o procedură publică, mediatorul, părțile, precum și eventualele terțe persoane participante la mediere, cum ar fi avocații părților, experți, interpreți, traducători etc. sunt obligați la respectarea confidențialității, a "secretelor" încredințate de părțile mediate.

Costuri reduse - fiind o procedură relativ rapidă implică costuri mai mici decât judecata tradițională.
Taxa de timbru judiciară plătită se restituie celor care ajung la un acord de mediere, cu excepția situațiilor în care acordul de mediere vizează transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, al altor drepturi reale, partaje și cauze succesorale. Medierea nu substituie consilierea acordată de avocat, iar mediatorul nu suplinește avocatul.

Contribuie semnificativ la menținerea, nealterarea unor relații normale bazate pe respect reciproc și toleranța dintre părțile mediate sau ajută la refacerea sau construirea unor relații normale între părțile mediate.

Apelând la mediere, părțile nu renunță la justiția clasică. Dacă nu reușesc să soluționeze prin mediere conflictul existent între ele, au posibilitatea de a se adresa instanței de judecată.

Părțile aflate în litigiu pot opta în orice fază a procesului pentru soluționarea diferendului pe calea medierii.

Contribuie la îmbunătățirea calității actului de justiție prin degrevarea instanțelor de judecată de o parte importantă a litigiilor, oferind astfel posibilitatea magistraților judecători de a aprofunda și judeca mai bine litigiile care se soluționează de către instanțe.

Procedura medierii oferă avocaților posibilitatea de a avea un mai mare control asupra înțelegerii prin care se soluționează conflictul, acordul de mediere fiind redactat în concordanță cu consimțământul părților aflate în litigiu și asistate de avocat, ceea ce este imposibil în cadrul soluționării litigiului prin judecata clasică unde hotărârea emană de la judecator și nu ține seama de consimțământul părților.

Avocații alegând procedura medierii, economisesc timp, timp ce poate fi alocat altor activități sau altor clienti. Nu există acte urgente de redactat, termene procedurale de respectat.