Ce este marca?

Marca este cel mai important element de identificare, diferențiere a produselor şi serviciilor, fiind o modalitate tipică de transmitere de informații concentrate despre produse, servicii, producători etc. printr-un semn (marcă). Este elementul diferențiator în competiţia economică şi are un rol deosebit de important în domeniul politicilor de marketing şi reclamă. Marca înregistrată este instrumentul juridic de protecţie a drepturilor titularului mărcii.

Care sunt semnele, simbolurile care pot fi înregistrate ca marcă?

Poate fi înregistrată ca marcă orice cuvânt, combinaţie de cuvinte, inclusiv nume proprii sau slogane, litere, scheme de numere, orice imagine, culoare, combinaţii de culoare, orice semnal sonor sau luminos, hologramă, orice reprezentare, chiar şi tridimensională, inclusiv forma produsului sau ambalajului sau combinația acestora cu respectarea următoarelor cerinţe:

Cine poate înregistra o marca?

Poate solicita înregistrarea mărcii orice persoana fizica sau juridica, chiar dacă nu desfăşoară activităţi economice.

Ce drepturi are titularul mărcii înregistrate?

Titularul are dreptul exclusiv de a folosi marca. Titularul poate transfera marca prin cesiune sau poate permite folosirea mărcii altor persoane prin licenţă.

Cum se poate înregistra o marcă?

O marcă poate fi înregistrată la nivel național la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci), la nivel comunitar, pentru toate statele membre ale Uniunii Europene la OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)) sau internațional la WIPO (World Intellectual Property Organization).

Pentru acordarea de consultanţă, asistenţă, reprezentare la OSIM, OHIM, WIPO în legătură cu orice probleme relative la mărci puteţi apela la consilieri in proprietate industrială (persoane calificate, autorizate şi acreditate de OSIM, OHIM, WIPO).