Cursuri de perfecționare și calificări:

2000

Traducător / interpret din limba maghiară în limba română;
Curs Management;

2001

Curs Controlling;

2005

Evaluarea proprietăților imobiliare / expert evaluator bunuri imobile;

2006

Managementul situațiilor de urgență;
Evaluarea proprietăților mobiliare / expert evaluator bunuri mobile;

2007

Programul de Formare Specializată destinat Înalților
Funcționari Publici - administrație publică;
Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor;

2006-2008

Studii aprofundate de tip masterat;
Specializarea: Instituții de drept privat;

2011

Curs de formare mediatori;
Cursuri postuniversitare de perfecționare în domeniul
securității și apărării naționale ale Colegiului Național
de Apărare;

2013

Curs de instruire în domeniul proprietății industriale;
- Mărci și indicații geografice organizat de OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci);

Publicații:

Condiția prealabilă de intabulare a dreptului de proprietate asupra proprietăților imobiliare care formează obiectul proprietății publice în vederea efectuării actelor de dispoziție - Ioan Lazar, Árpád Ladányi, publicat în revista "Dreptul" nr. 9/2009.

Importanţa protecţiei proprietăţii industriale (a brandurilor, mărcilor de produse şi servicii, logourilor, sloganelor, domeniilor web, desenelor industriale, invenţiilor, indicaţiilor geografice etc.) nu trebuie subestimată şi nu poate fi trecută cu vederea de niciun om de afaceri responsabil. Marca este cel mai important element de identificare, diferențiere a produselor şi serviciilor, fiind o modalitate tipică de transmitere de informații concentrate despre produse, servicii, producători etc. printr-un semn. Este elementul diferențiator în competiţia economică şi are un rol deosebit de important în domeniul politicilor de marketing şi reclamă. Marca înregistrată este instrumentul juridic de protecţie a drepturilor titularului mărcii. În societatea de consum din prezent, când piaţa abundă, este suprasaturată de servicii şi produse, marca este acel element principal care determină un cumpărător să aleagă un serviciu, un produs în detrimentul altui serviciu sau produs. În consecinţă, marca face diferenţa dintre o societate de succes cu perspective clare de dezvoltare, modernizare şi creştere şi o societate care luptă să supraviețuiască. Acesta este şi motivul pentru care investiţiile în marcă, element de identificare şi diferenţiere a serviciilor sau produselor şi element de definire a calităţii serviciilor sau produselor, au o pondere în creştere în bugetul operatorilor economici. Odată cu creşterea notorietăţii unei mărci creşte şi numărul persoanelor care vor să se folosească de această notorietate construită în timp şi cu efort financiar de titular. Pentru protecţia investiţiei titularului în crearea brandului, marca trebuie înregistrată. Din momentul înregistrării marca poate fi folosită doar de titular sau doar cu acordul acestuia, fiind interzisă folosirea mărcii de către orice altă persoană. Titularul mărcii este îndreptăţit să interzică utilizarea unor mărci similare, să pretindă repararea prejudiciului cauzat, să pretindă despăgubiri pentru beneficiul nerealizat de la cel care s-a folosit de marca înregistrată sau de o marcă similară cu marca înregistrată, dacă prin folosirea neautorizată i s-a creat un prejudiciu.

De asemenea, pentru protejarea caracterului distinctiv al mărcii trebuie monitorizată şi urmărită în permanenţă activitatea de înregistrare de noi mărci pe cale naţională, comunitară şi internaţională şi depuse opoziţii faţă de orice marcă care este de natură să altereze caracterul distinctiv al unei mărci deja înregistrate.

Activitatea specifică privind înregistrarea, licenţierea, cesionarea mărcilor, activităţile de monitorizare, supraveghere, urmărire a mărcilor, verificarea disponibilității mărcii, verificarea mărcilor similare, informarea clientului cu privire la rezultatul verificărilor, informarea clientului cu privire la proprietatea industrială (protecția mărcilor, drepturile conferite de marcă titularului mărcii înregistrate, procedura de înregistrare a mărcilor, transferul drepturilor de marcă), întocmirea cererii de înregistrare a mărcii, redactarea corespondenţei aferentă înregistrării mărcii, consultanţa acordată clientului, reprezentarea clientului şi a intereselor acestuia la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci), OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)), WIPO (World Intellectual Property Organization), susţinerea intereselor clientului în faza de opoziţie, contestare etc. a unei sau unor mărci se realizează de consilierul în proprietate industrială.