Onorarii

Onorariile se stabilesc liber între avocat și client, atât în ceea ce privește cuantumul acestora, cât și modalitățile de plată, și se prevăd în contractul de consultanță/asistență juridică la data încheierii acestuia, înainte de începerea prestării serviciilor de consultanță, asistență, reprezentare.

Pentru o cât mai bună cooperare și colaborare cu clienții am hotărât ca prima consultanță acordată pentru orice client în vederea stabilirii obiectului consultanței, asistenței și/sau reprezentării clientului să fie gratuită.

La negocierea onorariului se va avea în vedere printre altele și tipul de client, timpul și volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau a activității cerute de client, natura, noutatea, dificultatea și complexitatea cazului, necesitatea conlucrării cu experți sau alți specialiști, impusă de natura, obiectul, complexitatea și dificultatea cazului, constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acționeze pentru a asigura servicii legale performante.

Tipul de onorariu poate fi de mai multe feluri: