Achiziții publice

Achizițiile publice intră în sfera de interes a operatorilor economici sub două aspecte, pe de o parte, operatorii economici care beneficiază de fonduri nerambursabile sunt obligați să respecte procedurile de achiziții publice în modul de cheltuire a acestor sume, iar pe de altă parte, operatorii economici care au calitatea de candidat, concurent, ofertant în procesul de achiziție publică sau calitatea de parte (furnizor) în contractul de achiziție publică, sunt și ei direct interesați de reglementările incidente în domeniul achizițiilor publice.

Interesul în creștere pentru servicii profesionale în domeniul achizițiilor publice este justificat și de valoarea tot mai mare a sumelor care sunt cheltuite cu respectarea procedurii de achiziție publică, care în anul 2011 au depășit echivalentul a 20 de miliarde de euro, reprezentând 20% din PIB-ul național. De asemenea, atenția operatorilor români, odată cu integrarea României în Uniunea Europeană, se îndrepta și spre piața Uniunii Europene unde ponderea pe care o reprezintă segmentul achizițiilor publice este constant în jur de 16% din PIB-ul european.